KV Rigtersbleek respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid opgesteld en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan als ook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Door inschrijving op de website gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website: KOV-Hebbes Open Schutterstoernooi
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens : KV Rigtersbleek

Artikel 2 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door KV Rigtersbleek. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van bestellingen.

Artikel 3 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwering bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze
rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons via: commissie@schutterstoernooi.nl

Artikel 4 – Verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door de beheerder en is alleen toegankelijk voor de beheerder. De persoonsgegevens verzameld door de beheerder worden niet doorgestuurd naar derden. Het is toegestaan voor de beheerder om persoonsgegevens (te weten voornaam, achternaam) te plaatsen op de website voor informatieve doeleinden.

Artikel 5 – Mailingen

U kunt mailingen krijgen van de beheerder. Hiervoor kunt u zich uitschrijven via een opt-out functie. Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 6 – Bewaring van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door de beheerder niet langer bewaard dan nodig is.

Artikel 7 – Contact

Voor vragen of informatie kunt u zich richten tot: commissie@schutterstoernooi.nl